בוגי, ביבי ובוז'י: "שמות שמקטינים את גדולי האומה"
תחשבו טוב