"הנזק ליובאנים נאמד בעשרות מיליוני שקלים"
איפה הכסף