פורים בפתח, ומי ידאג לילדי כפר הנוער רמת הדסה?
דידי לוקאלי