"הייתה לו את הראייה האנושית של המצחיק בכל דבר"
למבוגרים בלבד