לפעמים חלומות מתגשמים, אבל לא אם יושבים ומחכים
אלון גל