"לישראל כ"ץ אכפת יותר איך הוא ייראה פוליטית"
אדוני ראש העיר