"הגוף האיראני שעוסק בלוחמת סייבר עומד מאחורי הפריצה"
אילה חסון