הרוגים מתאונות באתרי בנייה? את מי זה מעניין?
איפה הכסף