האם ראוי לאפשר לאסירים ביטחוניים להחזיק בנייד?
ינון מגל ובן כספית