כבל: "הייתי עושה בדיוק את אותו הדבר לגבאי"
ענת, ינון ואסי ישראלוף