קצת ציגל'ה וייסה (ומשהו עם מייסע) מאת יורם שפטל
שפטל ואלון גל בפורים