"מה כאב לך שהדחת לי את דרור?"
הדר לוי ודרור רפאל בפורים