שנתיים למותו של שדר הספורט מאיר איינשטיין
ינון מגל ובן כספית