"התנהלות המשטרה במגוון של רכישות ומכרזים לקויה לחלוטין"
בן כספית ואריה אלדד