"אנו ציבור שההתעלמות ממנו במצעים רק גדלה"
למבוגרים בלבד