"ממליץ לשרת התרבות ללמוד מהנשיא שלנו"
למבוגרים בלבד