"אמרו שיציאה לעבודה תצמצם את העוני, אז אמרו"
איפה הכסף