"התנועה חיה ותוססת. זה אחד מהמחירים"
ינון מגל ובן כספית