"הולכים עם הרוטציה המטופשת הזאת"
בן כספית ואריה אלדד