"הייתה התנהלות בעייתית מאוד של אשכנזי"
ינון מגל ובן כספית