"מתוך עומק הכאב היא מצאה את הרוח לבניין, לעשייה ולהתנדבות"
אילה חסון