"בני הנוער, בשיתוף עם קק"ל, מסייעים לניצולי שואה"
תחשבו טוב