"אנחנו ירדנו נמוך? תלמדו להפסיד"
ינון מגל ובן כספית