מומחה לטכנולוגיה על הסיכוי לבחירות ממוחשבות
אראל סג"ל