הצלחת החרדים בבחירות מעידה על תהליך 'חרדיזציה'?
ענת דוידוב וינון מגל