"איימו על האירוויזיון? אז איימו"
ינון מגל ובן כספית