"אני לא רואה מציאות שבה ניסוג ממשרד הדתות"
גיא פלג