שני נתינים זרים ומיליוני דולרים מזויפים
גלעד שלמור ודורון הרמן