"עיקר התחלואה היא בקרב ילדים שלא קיבלו את מנות החיסון כלל"
אילה חסון