"לשמחתי זה הפך להיות חלק מהתרבות הישראלית"
תחשבו טוב