"רק כשחוטפים את הבומבה מבינים איזה מכה זה"
זהבי עצבני