"מדיניות אי-אכיפה רבת שנים"
גלעד שלמור ודורון הרמן