מה רוצים מהבחורה שחרטה על קיר הקולוסיאום?
זהבי עצבני