האם בלי היטלר עדיין הייתה שואה?
יום הזיכרון לשואה ולגבורה