"אייכמן הסביר מדוע צריך להרוג קודם את הילדים היהודים"
יום הזיכרון לשואה ולגבורה