"בדרך כלל הבוגדים והבוגדות משתמשים בטלפון כתירוץ"
טלי וציפי