"אל לנו להיתפס בדבר אחד ולקבוע - זה שלי"
ניסים משעל