עמוס באירוויזיון? "זה המחיר לטובת הכיף"
אדוני ראש העיר