"ביום העצמאות יש אישור להאריך את שעות הרעש"
אדוני ראש העיר