"התנגדותו של סער לחוק סוללת את דרכו להנהגה"
זהבי עצבני