"חוקרים אם פרצה בזדון או שוגג"
בן כספית ואריה אלדד