"תקבלו חלק בהרמוניה של העולם - אם תצייתו לכללים"
ניסים משעל