"זה קשה מאוד, תכנס אותם ותספר להם בזהירות"
מיכל דליות