"לא שונה מאמירת 'הערבים נוהרים לקלפיות'"
אילה חסון