"הבת שלך מתפתחת יותר במישור הרגשי מאשר הפיזי"
בראייה אחרת