"תוך כדי הנהיגה עשיתי לכלב החייאה"
מועדון ארוחת הבוקר