"בנפשו של הילד נוצר חיבור רגשי בין האירועים"
מיכל דליות