לורי שם טוב: "אני לא מקבלת כסף, אני עיתונאית עצמאית"
אילה חסון