"ביקשתי שניצל, אמרו לי לך לבית השניצל"
מועדון ארוחת הבוקר