"אחוז הנשקים פר אדם בשוודיה גדול מאלו בישראל"
אראל סג"ל